Μαζί με τους πολίτες
Τώρα για την Ευρώπη του μέλλοντος
ΜΑΙΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ.