Μαζί με τους πολίτες
Την Ελλάδα βάζουμε μπροστά
ΜΑΙΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν.Δ.