Δεκάλογος θέσεων

Προστατεύουμε & ενισχύουμε τον ελληνικό τουρισμό

  1. Προωθούμε μία πανευρωπαϊκή πολιτική για τη διαχείριση των τουριστικών καταλυμάτων οποιασδήποτε μορφής ώστε να αντιμετωπίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό
  2. Διεκδικούμε ένα καινούργιο πλαίσιο χρηματοδότησης ώστε τα κονδύλια για επενδύσεις να καταβάλλονται με καλύτερες και πιο αποδοτικές προϋποθέσεις
  3. Εστιάζουμε στις περιοχές που έχουν αυξημένες τουριστικές ανάγκες και ακολουθούμε ένα στοχευμένο πλάνο για την άμεση ενίσχυση των υποδομών τους, όπως είναι οι δρόμοι, οι μαρίνες, οι βιολογικοί καθαρισμοί, κ.ά

Στηρίζουμε την ελληνική αγροτική παραγωγή

  1. Αναδεικνύουμε τα δομικά προβλήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και διεκδικούμε αποτελεσματικότερες χρηματοδοτήσεις
  2. Πιέζουμε για αύξηση των ελέγχων της ευρωπαϊκής αγοράς για την αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή
  3. Προστατεύουμε αποτελεσματικότερα τα ελληνικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης ώστε να μην χάνουν την αξία τους, ειδικά στις συμφωνίες με τρίτες χώρες
  4. Προωθούμε τη δημιουργία σεμιναρίων αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τη γεωργία εφαρμόζοντας αειφόρες πρακτικές

Προωθούμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

  1. Δημιουργούμε αποδοτικότερα σεμινάρια γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίνουμε κίνητρα στις γυναίκες για να ανοίξουν τις δικές τους καινοτόμες-πρότυπες επιχειρήσεις

Αναπτύσσουμε την περιφέρεια και τα νησιά

  1. Διαφυλάσσουμε τη νησιωτικότητα εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της μέσω της ενδυνάμωσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάσει την περιοχή, όπως για παράδειγμα είναι ο τουρισμός υπαίθρου
  2. Ενισχύουμε την περιφέρεια με ανάπτυξη προγραμμάτων σύνδεσης του τουρισμού με την αγροδιατροφή ώστε να δημιουργήσουμε καινούργιες κλίμακες αξίας. Επίσης, προωθούμε τη δημιουργία σύγχρονων κέντρων καινοτομίας στις απομακρυσμένες περιοχές για να δώσουμε κίνητρα αποκέντρωσης στις νεοφυείς επιχειρήσεις